Alla produkter, mönster, namn, logotyper och innehåll på denna webbplats, liksom annat insamlat material och e-postmeddelanden, är skyddade av internationell upphovsrätt och varumärkeslagstiftning. Du får inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, ändra, sälja eller marknadsföra några av våra produkter, varor eller mönster, produktnamn, mönsternamn, logotyper eller varumärken som visas på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Spring Copenhagen ApS. Dessa villkor regleras av dansk lag och alla tvister som rör dem, webbplatsen, tjänsterna eller villkoren måste lösas i en dansk domstol.

Spring Copenhagen samarbetar med ett stort antal olika rättighetsinnehavare och designers för att utveckla och erbjuda olika mönster, produkter och koncept. Spring Copenhagen strävar efter att skydda rättighetsinnehavarnas intressen över hela världen. Alla mönster och produkter som representeras av Spring Copenhagen får inte kopieras, oavsett material, form eller storlek. Detta gäller material som trä, plast, gips, stål, tyg och målade versioner av befintliga mönster. Vi är mycket angelägna om att skydda originaliteten hos våra designers, mönster och våra rättighetsinnehavare och därför bryter all kopiering, ändring eller reproduktion (utan separat och skriftligt tillstånd från Spring Copenhagen) mot vår upphovsrätt och rätten till kommersiell användning och kan därför bli föremål för åtal.

Vi har gjort ett undantag på begäran: vi är glada och tacksamma över att så många delar sitt intresse och sin kärlek till våra olika mönster. Det är därför möjligt att göra virkade versioner av våra mönster, eftersom vi ser det som en hyllning till det individuella mönstret. Vi har därför gjort undantaget att virkade versioner av våra mönster får tillverkas, men endast för privat bruk och endast genom ett skriftligt avtal med Spring Copenhagen. De virkade versionerna får under inga omständigheter säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt, såvida inte Spring Copenhagen har kommit överens om detta skriftligen och separat. Om virkmönstren delas i forum eller grupper på nätet måste detta också överenskommas skriftligen. Alla överträdelser av ovanstående bestämmelser kan bli föremål för åtal.