I de tidiga design- och produktionsfaserna fokuserar vi på att skapa produkter som har potential att föras vidare i generationer, oavsett om det handlar om designlösningar för hemmet eller arbetsplatsen.

Vi har ett internt designutvecklingsteam och arbetar externt med våra designers. Detta gör det möjligt för oss att vägleda och hjälpa till att utforma designprocessen och produktutvecklingen från koncept till färdig produkt, samtidigt som vi säkerställer att gällande miljö- och hållbarhetsbestämmelser följs.

Varje gång vi lanserar en ny designlösning ifrågasätter vårt team användningen av material och produktionsmetoder. Detta innebär att vi alltid försöker skapa den bästa möjliga produkten, tillverkad på det mest ansvarsfulla sättet.

Ökad andel FSC®-certifierat virke.
Vi värdesätter trä som material högt och trä är en del av många av våra designlösningar. Ett viktigt steg mot en mer hållbar designindustri är att stödja ansvarsfullt träuttag och skogsförvaltning.

Därför stöder vi organisationen Plant et Træ och FSC® (Forest Stewardship Council®) genom att öka den totala andelen FSC®-certifierat virke i vår produktion. På så sätt bidrar vi till att se till att det inte fälls fler träd än vad som kan växa upp i skogen och att lokalsamhällen, biologisk mångfald och skogsarbetare behandlas med respekt.

Som ett ungt företag som grundades 2015 är vi en stolt medlem av FSC® och undersöker alltid möjligheten att prioritera FSC®-certifierat trä när vi utvecklar nya produkter och förpackningar. Detta är inte alltid möjligt, men vi arbetar mot målet att FSC®-certifierat trä ska utgöra 70 % av vår totala produktion i slutet av 2025.

Dessutom följer vi EU:s timmerförordning från 2013. Detta innebär att vi vid alla transporter som omfattas av EUTR tillämpar lämpliga förfaranden och åtgärder för att säkerställa att träet kommer från lagliga källor.

Starka partner gör skillnad på fältet
Spring Copenhagen har ett nära samarbete med våra partner varje dag. Våra partner har åtagit sig att ingå ett gemensamt handelsavtal som bland annat respekterar de principer och riktlinjer som fastställts av FN.

På Spring Copenhagen samarbetar vi med olika icke-statliga organisationer för att göra skillnad lokalt, bland annat Rädda Barnen Danmark, Plant et Træ, WWF Världsnaturfonden, Danmarks Cancerfond, Children's Rights International och Danish Hospital Clowns.